Injustering och värmebesparing

Snabb insats. Stor besparing.

Förbättrar inomhusklimatet och möjliggör energibesparing

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hjälp med injustering och värmeeffektivisering av fastigheter. Vårt arbete innebär förenklat att systemen i fastigheten optimeras vilket ger ett bättre inomhusklimat och stora energibesparingar för fastighetsägaren. Självklart jobbar vi effektivt med den senaste utrustningen inom området.

Auktoriserad rörmokare i Norrrköping
ENERGIBERÄKNINGAR
FLÖDESBERÄKNINGAR
FELSÖKNING AV VÄRME/KYLSYSTEM
INJUSTERING AV VÄRME/KYLSYSTEM
FÖRSLAG PÅ ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER
KONTROLL AV DRIFTDATA I FASTIGHETER
DRIFTSTEKNISKA FRÅGOR

Referenser och inspiration

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag eller våra tjänster för ökad lönsamhet i era fastigheter. Vi kommer gärna ut och träffar dig på plats så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen på dina behov.

Heat Tech AB
08-25 65 00
leif@heattech.se