Vi utför OVK

En del av HeatTech-gruppen.

Vi erbjuder Stockholms bostadsrättsföreningar och fastighetsägare OVK

Nu erbjuder vi Stockholms bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hjälp med att utföra Obligatoriska Ventilationskontroller. Detta görs för att säkerställa ett behagligt och säkert inomhusklimat för alla som vistas i byggnaden. Vi ser med våra kontroller till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Vid varje OVK

  • Ventilationssystemet innehåller inga föroreningar
  • Skötselanvisningar och övrig informatiom finns tillgängligt
  • Hela ventilationssystemet fungerar som det ska

Systemets första OVK

  • Samtliga funktioner och egenskaper hos ventilationssystemet följer gällande föreskrifter

Vid återkommande OVK

  • Vi kontrollerar att funktionen och egenskaperna stämmer överens med de föreskrifter och regler som gällde när systemet togs i bruk
  • Undersöker vilka åtgärder som bör och kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag eller våra tjänster för ökad lönsamhet i era fastigheter. Vi kommer gärna ut och träffar dig på plats så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen på dina behov.

Heat Tech AB
08-25 65 00
stefan@heattech.se