PIPE-MARK

En del av HeatTech-gruppen.

Ledande experter sedan 1969

PIPE-MARK startade 1969 och är idag det äldsta injusteringsföretaget i branschen. Huvuddelen av våra arbeten utförs i Stockholmsregionen åt VVS-företag som behöver hjälp med att injustera de entreprenader som ska överlämnas till byggherren. Vi arbetar även mot bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med att hjälpa dessa att energieffektivisera sina fastigheter. Då utför våra konstruktör beräkningarna utifrån fastighetens unika förutsättningar.

Förbättrar inomhusklimatet och möjliggör energibesparing

Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen så att flöden efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet. På så sätt erhålls jämna inomhustemperaturer och väl fungerande system. Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt styrsystem, vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning. Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder. Vi på PIPE-MARK ser alltid till att ha den senaste utrustningen. flödesmätare, temperaturmätare osv kalibreras årligen. Effektivt arbete, ger högsta kvalitet till marknadens lägsta priser.

Referenser och inspiration

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag eller våra tjänster för ökad lönsamhet i era fastigheter. Vi kommer gärna ut och träffar dig på plats så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen på dina behov.

Heat Tech AB
08-25 65 00
stefan@heattech.se